Saltar navegación

A paisaxe e a defensa do medio natural

 

O poeta non pode “prescindir do medio en que vive e da natureza que o rodea” deixou escrito Rosalía de Castro e, en boa medida, este protagonismo que ela lle outorgou á natureza e á paisaxe galega como parte do “ser galego” continúa vixente na nosa tradición literaria.

Identificación e defensa da natureza

A partir dun poema de Follas novas e outro de En las orillas del Sar veremos como Rosalía manifesta un profundo vínculo coa natureza da súa terra e un firme compromiso coa súa defensa.

  • O  poema "Terra nosa!" fala  da lingua como elemento de cohesión do ser humano co seu medio: busca os versos onde se menciona.

 
Si, si! Dios fixo esta encantada terra

pro vivir e gozar;

pequeno paraíso, este é un remedo

do que  perdeu Adán.

Este prácido sol que nos aluma,

estes aires do mar,

este tempo soave, estas campías

que non teñen igual,

esta falo mimosa que nós temos

de tan dose solás

que non sabe decir sinón cariños

que hastra os corazós van

Esta terra, n'hai duda ... Dio-la fixo

para ser amada e amar. [...]

                " Terra a nosa!" de Follas novas

 

 

Le e completa

Le o fragmento anterior e escribe as palabras que faltan.

O poema comeza cunha dobre afirmación enmarcada nunha ex­clamación :

A relación de amor que se  mostra entre a voz poética e a natureza  maniféstase mediante expresións como " ", " ", que reforzan o  vínculo entre o ser humano e a súa terra.

A descrición da paisaxe faise mediante a selección léxica que inclúe frases ou sintagmas nominais enxalzadores da súa belezo: " ", " ", " ", " ".

Habilitar JavaScript

Pescuda en grupo

Agrupamento:
Grupos de tres

Este poema  titulado "Jamás lo olvidaré!" de En las orillas del Sar  fai alusión á tala do bosque centenario de Conxo ordenada polo cardeal Payá.

¡Profanación sin nombre! Donde quiera

que el alma humana, inteligente, rinde

culto a lo grande, a lo pasado culto,

esas selvas agrestes, esos bosques

seculares y hermosos, cuyo espeso

ramaje abrigo y cariñosa sombra

dieron a nuestros padres, fueron siempre

de predilecto amor, lugares santos

que todos respetaron. [...]

               "Jamás lo olvidaré! de En las orillas del Sar.

  • Busca nestes enlaces máis datos acerca do significado simbólico deste bosque para a xeración de Rosalía de Castro

Parques forestais de Santiago 

Compostela

E contesta estas cuestións:

  1. Que valores materiais e inmateriais están asociados a este espazo?
  2. Que sentido pensas que ten a expresión "profanación sin nombre" neste poema, tendo en conta o contexto no que se escribiu.
  3. Un dos carballos, coñecido como "O Avó", que defendeu Rosalía foi noticia no ano 2021. Saberías explicar por que?