Saltar navegación

A vivenda e a alimentación

 

Somos o que comemos? En boa medida unha sociedade defínese polos alimentos que produce, a maneira en que os prepara e os ritos que acompañan o seu consumo. A comida, tanto a cantidade como a calidade, é tamén unha marca de clase social.

A alimentación

Despois do visionado da escena da cociña fai un informe que recolla os seguintes datos acerca da alimentación:

  1. Unha relación dos alimentos, obxectos de cociña, accións e elaboracións que están a facer os personaxes.
  2. Investiga e indica cal sería a base da alimen­tación dos labregos e dos señores.
  3. Busca nestes poemas de Rosalía as alusións á comida. Escribe os alimentos e preparacións tradicionais que se citan:
 

As vivendas tradicionais galegas empregan os materiais construtivos do país (pedra, madeira, lousa, tella..) e están perfectamente adaptados ás condicións climáticas e orográficas e ás necesidades produtivas vinculadas ás edificacións.

Vivenda

Recoñece as construcións, os elementos construtivos e materiais típicos da arquitec­tura tradicional rural galega que se poden ver nas imaxes e contesta de seguido ao cuestionario.

corredor leira
lavadoiro pazo lonxe

Párate e observa

Pregunta

Que materiais construtivos aparecen nas fotos?

Respostas

Cemento, madeira, tella

Pedra, madeira, tella

Uralita, madeira, aceiro

Pedra, madeira, lousa

Retroalimentación

Pregunta

Que construcións e elementos construtivos típicos da arquitec­tura tradicional rural galega se poden ver nas imaxes?

Respostas

chalé, corredor interior, balcón exterior, cheminea, cortes, lavadoiro e valados de pedra para delimitar os terreos.

pazo, corredor interior, balcón exterior, cheminea, cortes, galpón e valados de pedra para delimitar os terreos.

pazo, corredor interior, balcón exterior, cheminea, cortes, galpón e un cerrado de bloques.

pazo, corredor interior, balcón exterior, cheminea, cortes, lavadoiro e valados de pedra para delimitar os terreos.

Retroalimentación