Saltar navegación

A sociedade galega

 

Ademais dos seus valores estéticos, a obra da nosa autora é unha análise lúcida dos condicionantes económicos, culturais e políticos da Galicia da súa época. Esta vontade cívica de compromiso coa terra e o pobo por medio da arte exprésase con claridade cando di que o poeta non pode prescindir do medio en que vive nin ser alleo ao seu tempo.